Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 op

Enrolment has not opened yet. Enrolment begins on 14.09.2020 at 09:00 on this page.
Date
    26.10.2020 - 18.12.2020
Last enrolment date
    14.09.2020 - 11.10.2020
Place
    Verkkototeutus
Prerequisites
    Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Goal
    Ymmärrät median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Sinulla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Pystyt tukemaan vanhempia tai huoltajia mediakasvatuksessa. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää teknologiaa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Motivoidut kehittämään ja käyttämään mediakasvatuksen ja teknologian mahdollisuuksia työskennellessäsi lasten ja nuorten parissa.
Contents
    1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut, menetelmät ja teknologian hyödyntäminen
6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö
Accomplishment
    Virtuaaliopinnot, jotka sisältävät vaihtoehtoisia oppimistehtäviä.
Literature
    Virtuaalisen työtilan materiaali, dokumentit, videot, linkit ja tukimateriaali
Kosola, S, Moisala, M, & Ruokoniemi, P (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon.
Lahikainen, A-R, Mälkiä, T & Repo, K (toim.)2015. Media lapsiperheessä.
Puska, Maija (toim.)2018. Mediametkaa osa 10. Mediakasvatuksen parhaat
käytännöt.
Willman, Veera (toim.) 2018. Mediakasvatuksen käsikirja
Further Information
    Timo Hintikka
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Further Information about the enrolment
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Other info
    -