Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    26.10.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    11.10.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opiskelija tietää tietokoneen, tabletin, älypuhelimen ja internetin käytön perusteet. Hänellä on perustiedot lasten ja nuorten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta.
Tavoite
    Ymmärrät median merkityksen lasten ja nuorten arjessa. Tunnet mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Sinulla on perustiedot eri median muodoista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista. Pystyt tukemaan vanhempia tai huoltajia mediakasvatuksessa. Tiedät erilaisia mahdollisuuksia käyttää teknologiaa lapsen tai nuoren hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena. Motivoidut kehittämään ja käyttämään mediakasvatuksen ja teknologian mahdollisuuksia työskennellessäsi lasten ja nuorten parissa.
Sisältö
    1. Mediakasvatuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet
2. Suojelullinen näkökulma mediakasvatuksessa
3. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa
4. Kouluikäisten ja nuorten mediakasvatus
5. Mediatyökalut, menetelmät ja teknologian hyödyntäminen
6. Mediavanhemmuus ja kasvatusyhteistyö
Toteutus
    Virtuaaliopinnot, jotka sisältävät vaihtoehtoisia oppimistehtäviä.
Kirjallisuus
    Virtuaalisen työtilan materiaali, dokumentit, videot, linkit ja tukimateriaali
Kosola, S, Moisala, M, & Ruokoniemi, P (toim.) 2019. Lapset, nuoret ja älylaitteet - Taiten tasapainoon.
Lahikainen, A-R, Mälkiä, T & Repo, K (toim.)2015. Media lapsiperheessä.
Puska, Maija (toim.)2018. Mediametkaa osa 10. Mediakasvatuksen parhaat
käytännöt.
Willman, Veera (toim.) 2018. Mediakasvatuksen käsikirja
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Timo Hintikka
etunimi.sukunimi@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    -