Maatilan työsuojelu 3 op avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.10.2020 - 31.12.2020
Ilmoittautumiset
    30.09.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    LMSE0100 Kotieläintilan käytäntö
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden merkityksen ja tietää työturvallisuusriskit maatalouden kone-, tuotantoeläin-, ja metsätöiden osalta. Opiskelija tietää työturvallisuustekijät fyysisessä työssä. Opiskelija tietää kemikaalien työturvallisuustekijät. Opiskelija tuntee aineiden käyttöturvallisuustiedotteen ja sen merkityksen. Opiskelija tuntee tärkeimmät kohdat työturvallisuuslaista sekä työsuojelusta palkallisen- sekä talkootyövoiman osalta työnantajan näkökulmasta. Opiskelija tuntee myös työturvallisuussäädökset työntekijän kannalta sekä tietää oikeuden pidättäytyä vaarallisesta työstä. Opiskelija tuntee keskeisimmät suojavälineet. Opiskelija tietää työterveyshuollon palvelut ja työhyvinvoinnin merkityksen.
Sisältö
    - Työpaikan työturvallisuus (työnantaja /työntekijä).
- Perehdytys.
- Tilaaja /toimittaja käsitteet ja vastuut.
- Työturvallisuuslaki.
- Kuormitustekijät, riskienhallinta, koneet, tuotantoeläimet, nostotyöt, putoamisvaara, suljettu ahdas tila, kemikaalit.
- Suojautuminen.
- Työterveyshuolto.
- Työhyvinvointi.
- Työturvallisuuskortti (tutkinto-opiskelijat)
Toteutus
    Harjoitukset ja oppimistehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä.
Toteutuksella käytetään
- verkkovideot
- lukumateriaali oppimisympäristössä
- kirjalliset oppimistehtävät
- verkkokeskustelu
- Verkkotestit
Kirjallisuus
    Maatalousyrittäjän eläkelaitoksen (MELA) verkkosivujen materiaali opintojaksolla ilmoitetuin osin (https://www.mela.fi/).
Työturvallisuuskeskuksen verkkomateriaali opintojaksolla ilmoitetuin osin (https://ttk.fi/).
Työterveyslaitoksen verkkomateriaali opintojaksolla ilmoitetuin osin (https://www.ttl.fi/)
Työturvallisuuteen liittyvät lait ja keskeiset säädökset soveltuvin osin (www.finlex.fi).
Oppimateriaali opintojakson verkko-oppimisympäristössä.
Hinta
    45 €
JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja
    Suomeksi
Automaattiset verkkotehtävät antava palautteen heti tehtävän suorituksen jälkeen. Kirjallisten töiden palaute annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön opintojakson aikana. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa määrällistä sekä laadullista, kriteeriperusteista.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi