Peltoviljelyn perusteet 6 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    31.08.2020 - 31.12.2020
Ilmoittautumiset
    31.10.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta:
- tuntee maalajien viljeltävyyden
- osaa laatia kalkitussuunnitelman
- osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman
- tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa
- tuntee viljojen kasvuasteet
- tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat
- noudattaa turvallisia viljelytyötapoja
- tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt
- osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet
- tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.
Sisältö
    rehuviljat – rehunurmet - maalajit - peltojen kastelu - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet – viljan- ja nurmien tuotannon koneet – viljelykasvien ja niiden siementen tunnistus
Hinta
    90 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi