Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    26.10.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    11.10.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Digitaalisuuden myötä kuntoutuksen toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Tämä muutos haastaa sekä kuntoutuksen ammattilaisten että kuntoutujien osaamisen siitä, miten toimitaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa digitaalisissa ympäritöissä ja yhteisöissä.

Opintojakson jälkeen osaat määritellä sosiaaliset digitaaliset verkostot asiakastyössä ja oman ammattialansa näkökulmasta sekä hyödyntää digitaalisen verkostotyön ympäristöjä ja työmenetelmiä työssäsi. Opit arvioimaan kuntoutujan taitoja ja tietoja toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja opit ohjaamaan kuntoutujaa turvalliseen toimintaa digitaalisissa palveluissa.
Sisältö
    Opintojaksolla tutustaan keskeisiin kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisiin toimintaympäristöihin ja palveluihin ja näiden muodostamiin verkostoihin. Opintojaksolla perehdytään kybermaailman turvallisuuteen ja opitaan miten tietoturvaan ja kyberturvaan liittyviä asioita tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa. Digitaalisten palveluiden yhteydessä opitaan myös miten saavutettavuutta ja käytettävyyttä voidaan arvioida pohdittaessa kuntoutujan tarpeisiin ja käyttökokemuksiin parhaiten soveltuvien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Digitaalisissa ympäristöissä toimiviin vertaisalustoihin tutustutaan opintojakson aikana ja tarkastellaan ammattilaisen roolia kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä. Opintojaksolla perehdytään digisyrjäytymiseen ilmiönä sekä opitaan tunnistamaan keinoja digisyrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.
Toteutus
    Opintojakso toteutuu verkko-opiskeluna, joka sisältää ryhmän yhteisiä webinaareja, itsenäistä oppimistehtävien työstämistä sekä verkkomateriaaleihin tutustumista.
Opintojakson suoritus muodostuu webinaareihin osallistumisesta, itsenäisten oppimistehtävien tekemisestä sekä vertaisarvioitavan harjoitustyön suorittamisesta.

Webinaarien aikataulut:
29.10.2020 klo 13-15
5.11.2020 klo 13-15
12.11.2020 klo 13-15
19.11.2020 klo 13-15
26.11.2020 klo 13-15
3.12.2020 klo 13-15
10.12.2020 klo 13-15
(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Liisa Mattila
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Opintojakson suoritukset arvioidaan seuraavasti:
- kontaktiopetus ja yhdessä oppiminen osallistumiskertojen perusteella, 80% läsnäolo edellytetään.
- itsenäinen materiaaleihin perehtyminen toteutuu opiskelijan itsearviointina.
- verkkokurssin oppimistehtäviä arvioidaan sekä vertaisten että opettajan antamalla laadullisella palautteella.
- harjoitustyö arvioidaan erillisten arviointikriteerien mukaisesti, numerolla 1-5 ja vertaispalaute hyväksytty - hylätty.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.