Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    26.10.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    11.10.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Green Care perusteet
Tavoite
    Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet:
- Opiskelija osaa orientoitua asiakkaiden kohtaamiseen ikäryhmäperusteisesti, erityispiirteiden mukaan ja ilmiöpohjaisesti
- Opiskelija osaa ottaa huomioon asiakkaan ja hänen erityistarpeensa Green Care toimintaympäristössä
- Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä asiakkaan tavoitteita
- Opiskelija osaa yhdistää Green Care -osaamista suhteessa asiakkaan hyvinvointitavoitteisiin

Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan:
- Opiskelija hallitsee Green Care toimintaympäristön käsitteet ja osaa soveltaa niitä asiakastyöhön
- Opiskelija ymmärtää oman ohjauksen merkityksen Green Care-toiminnassa ja -ympäristössä
- Opiskelija osaa analysoida ja muokata Green Care toimintaympäristöä asiakaslähtöisesti huomioiden ympäristön saavutettavuuden, passiivisen ja aktiivisen luonnon kokemuksen, person-environment näkökulman sekä ympäristön soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin ja asiakastarpeisiin
Sisältö
    Erilaisiin asiakkuuksiin tutustuminen, tavoitteen asettaminen asiakastyössä ja asiakkaan toimintakyky sekä rajoitteet. Fyysinen- ja sosiaalinen toimintaympäristö sekä ohjauksen merkitys Green Care -toiminnassa osana sosiaalista ympäristöä. Green Care ympäristön esteettömyys ja käytettävyys. Green Care toimintaympäristön analyysi ja muokkaaminen asiakastarpeita varten.
Toteutus
    Verkkoluennot, luennot, webinaarit, oppimistehtävät ja kontaktipäivä. Opintojakso edellyttää läsnäoloa kontaktipäivässä.

- Webinaari 3.11.2020 klo 9.00-10.30
- Webinaari 27.11.2020 klo 10.30-12.00
- Kontaktiopetus 10.12.2020 klo 9.15-16.15
(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)
Kirjallisuus
    Luentotallenteet ja opintomateriaalit moodlessa.
- Diasarjat, haastattelutallenteet, luentotallenteet ja muut materiaalit
- Sempik, J., Hine, R., & Wilcock D. (ed.)2010. Green Care: Conceptual Framework. verkkojulkaisu
- Vehmasto, E. (toim.).2014. Green Care-toimintatavan suuntaviivat Suomessa.
- Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut
Hinta
    75 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Heidi Kihlström ja Mari Kantanen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 19 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Kontaktiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä kurssin suorittamiseksi.

Jakso on osa Green Care Pro-koulutuskokonaisuutta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/