Palveluliiketoiminnan tulevaisuuden teknologia, 5 op (YAMK)

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2020 klo 09:00 alkaen.
Aika
    19.10.2020 - 13.12.2020
Ilmoittautumiset
    03.08.2020 - 27.09.2020
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Tämän opintojakson myötä syvennät näkemystäsi palveluliiketoiminnan teknologisesta ympäristöstä ja sen merkityksestä alan kehittymiseen.
Opit, miten voit soveltaa teknologisia trendejä palveluliiketoiminnassa. Opit myös punnitsemaan tulevaisuuden teknologian hyötyjä ja riskejä palveluliiketoiminnan kehittämisessä.
Ymmärrät laajasti teknologian ja sen sovellusten merkityksen osana asiakkaan palvelukokemusta. Osaat arvioida ja analysoida uuden teknologian yleisiä mahdollisuuksia ja haasteita siinä palveluliiketoiminnan osa-alueessa, joka on omien opintojesi keskiössä.
Osaat arvioida kriittisesti toimialan ja sen teknologisen ympäristön välistä suhdetta johtamisen näkökulmasta.
Sisältö
    Opintojakson tärkeimmät sisällöt ovat (1) teknologiset trendit ja sovelluskohteet, (2) teknologian eri roolit liiketoiminnan elementteinä ja (3) uuden teknologian analyyttinen arvioiminen.
Toteutus
    Verkko-opiskelu
Videoluennot
webinaarit
Itsenäiset oppimistehtävät
Portfolio
Suullinen esitys

Vaadittavat työvälineet: nopea Internet-yhteys, tietokone, MC Office, Zoom.
Kirjallisuus
    Dodgson, Mark; Gann, David; Gann, David M.; Salter, Ammon & Salter, Ammon J. 2008 The Management of Technological Innovation. New York: Oxford University Press. Sivut 54-93.
Linturi, R. & Kuusi, O. Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037. Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018.
Pedersen, J. B. & Hvid, A. 2017. Teknologiax: Kohtaa tulevaisuus. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy. Tai Hvid, A. & Pedersen, J. B. 2016. Face the Future: What disruption and exponential acceleration means for you? Bookboon. (Saatavilla e-kirjana.)
Hinta
    75 €
Opintojakso on maksuton työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi