Lasten yksilölliset oppimispolut vuorohoidossa 3 op, Kouvolaavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Vuorohoito on erityinen osaamiskonteksti varhaiskasvatuksen kentällä siihen liittyvän erirytmisyyden, epäsäännöllisyyden ja ennakoimattomuuden vuoksi. Nämä tuottavat erityispiirteitä mm. laadukkaan pedagogiikan toteuttamiseen. Tällä hankkeella tuetaan henkilöstön osaamista tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumiseksi vuorohoidossa
Aika
    06.09.2021 - 30.11.2021
Ilmoittautumiset
    08.09.2021 mennessä
Paikka
    Kouvola, mahdollisuus osallistua etänä
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon koko henkilöstö ja esimiehet
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on osallisuuden ja yhdenvertaisuuden mahdollistavan toimintakulttuurin vahvistaminen vuorohoidossa. Lisäksi tavoitteena on lasten hyvinvoinnin, turvallisuuden, osallisuuden ja yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen vuorohoidossa.
Sisältö
    Koulutuksen keskiössä on lasten oikeus osallistua laadukkaaseen ja monipuoliseen varhaiskasvatukseen hoitoajoista riippumatta. Koulutuksen sisältöinä ovat kokopäiväpedagogiikka, lapsen varhaiskasvatussuunnitelman hyödyntäminen yksilöllisen oppimisen tukena ja lasten vertaissuhteiden tukeminen, mm. leikin avulla.

Koulutus sisältää yhden lähipäivän, omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä ja ohjatun ja tuetun verkkototeutuksen sekä etätyöskentelyn. Kehittämistehtävän esittely toteutetaan pienryhmissä webinaarissa verkkoympäristössä. Verkko-oppiminen toteutetaan ohjatusti ja tuetusti, kuten etätyöskentelykin.
Toteutus
    Lähiopetuksen toteuttamispaikkakunta ja aika:
Kouvola 28.9.2021. Opetukseen on mahdollista osallistua myös etänä.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPHn määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 8.9.2021 mennessä. Kuhunkin koulutusryhmään otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen vuorohoidossa -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittaudu koulutukseen