Jaettu johtajuus ja työyhteisön kehittäminen vuorohoidossa 3 op

Enrol to the course

Date
    15.03.2021 - 31.05.2021
Last enrolment date
    25.02.2021
Place
    Verkkokoulutus
Target group
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon esimiehet
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on työyhteisön kehittäminen jaettua johtajuutta vahvistamalla. Tavoitteena on vahvistaa jokaisen työntekijän vastuuta osana työyhteisöään sekä itsensä johtamista.
Contents
    Koulutuksen keskeisenä sisältönä on johtajuuden rakentuminen ja jakautuminen vuorohoitoyksikössä sekä työntekijöiden osallisuus ja vastuu osana työyhteisöä. Koulutuksessa tarkastellaan erilaisia teoriaan perustuvia jaetun johtajuuden toimintamalleja ja käytäntöjä sekä työyhteisön yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämistä. Lisäksi tarkastellaan ja arvioidaan omaa ja tiimin tai työyhteisön toimintaa eri menetelmin

Koulutus toteutetaan kokonaan ohjatusti ja tuetusti verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opiskeluun sisältyy osallistuminen webinaareihin. Koulutus sisältää omaan työyhteisöön liitettävän kehittämistehtävän.
Further Information
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Ilmoittaudu koulutukseen 25.2.2021 mennessä. Kuhunkin koulutusryhmään otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen vuorohoidossa -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Enrol to the course