Jaettu johtajuus ja työyhteisön kehittäminen vuorohoidossa 3 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Vuorohoito on erityinen osaamiskonteksti varhaiskasvatuksen kentällä siihen liittyvän erirytmisyyden, epäsäännöllisyyden ja ennakoimattomuuden vuoksi. Nämä tuottavat erityispiirteitä mm. laadukkaan pedagogiikan toteuttamiseen. Tällä hankkeella tuetaan henkilöstön osaamista tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumiseksi vuorohoidossa
Aika
    15.03.2021 - 31.05.2021
Ilmoittautumiset
    25.02.2021 mennessä
Paikka
    Verkkokoulutus
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vuorohoidon esimiehet
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on työyhteisön kehittäminen jaettua johtajuutta vahvistamalla. Tavoitteena on vahvistaa jokaisen työntekijän vastuuta osana työyhteisöään sekä itsensä johtamista.
Sisältö
    Koulutuksen keskeisenä sisältönä on johtajuuden rakentuminen ja jakautuminen vuorohoitoyksikössä sekä työntekijöiden osallisuus ja vastuu osana työyhteisöä. Koulutuksessa tarkastellaan erilaisia teoriaan perustuvia jaetun johtajuuden toimintamalleja ja käytäntöjä sekä työyhteisön yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämistä. Lisäksi tarkastellaan ja arvioidaan omaa ja tiimin tai työyhteisön toimintaa eri menetelmin

Koulutus toteutetaan kokonaan ohjatusti ja tuetusti verkko-oppimisympäristössä. Verkko-opiskeluun sisältyy osallistuminen webinaareihin. Koulutus sisältää omaan työyhteisöön liitettävän kehittämistehtävän.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta, 0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 25.2.2021 mennessä. Kuhunkin koulutusryhmään otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen vuorohoidossa -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittaudu koulutukseen