Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus varhaiskasvatuksessa ja eri kouluasteilla 3 op

Enrol to the course

Date
    06.09.2021 - 28.10.2021
Last enrolment date
    06.08.2021
Place
    Jyväskylä
Target group
    Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, opetustoimen henkilöstö ja esimiehet, oppilas- ja opiskelijahuolto
Goal
    Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen ja opetustoimen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön asiantuntijuuden ja pedagogisen osaamisen kehittymistä seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta sekä seksuaalikasvatuksen ja tasa-arvosuunnitelmien toteutumista.
Contents
    - Voimavaraistava ja kulttuurisensitiivinen seksuaali- ja tasa-arvokasvatus varhaiskasvatuksessa sekä eri kouluasteilla
- Lapsen ja nuoren seksuaalinen, sukupuolinen moninaisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- Turvataitokasvatus: ihmissuhteiden turvallisuuden ja turvallisuuden kokemuksen edistäminen, sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy
- Edellä mainittujen sisältöjen huomiointi varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuksen, lukion opetus-suunnitelmissa, ammatillisten tutkintojen perusteissa ja oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmissa

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää hybridiopetuksena Jyväskylässä, joihin on mahdollista osallistua verkon välityksellä. Koulutuksessa on omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä verkko-oppimista.
Accomplishment
    Lähiopetuksen toteuttamispaikkakunta:
Jyväskylässä 13.9.2021 ja 4.10.2021, mahdollisuus osallistua etänä.
Further Information
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Further Information about the enrolment
    Ilmoittaudu koulutukseen xx mennessä.
Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Lapsen ja nuoren seksuaali- ja tasa-arvokasvatus -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Enrol to the course