Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus varhaiskasvatuksessa ja eri kouluasteilla 3 opavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstö ovat keskeisessä roolissa seksuaaliterveyden, tasa-arvon sekä seksuaalista kehitystä tukevan tiedon, asenteiden ja turvataitojen opettajina. Koulutuksella tuetaan henkilöstön pedagogisen osaamisen, asiantuntijuuden kehittymistä seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta sekä seksuaalikasvatuksen ja tasa-arvosuunnitelmien toteutumista.
Aika
    06.09.2021 - 28.10.2021
Ilmoittautumiset
    30.08.2021 mennessä
Paikka
    Jyväskylä
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, opetustoimen henkilöstö ja esimiehet, oppilas- ja opiskelijahuolto
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksen ja opetustoimen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilöstön asiantuntijuuden ja pedagogisen osaamisen kehittymistä seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta sekä seksuaalikasvatuksen ja tasa-arvosuunnitelmien toteutumista.
Sisältö
    - Voimavaraistava ja kulttuurisensitiivinen seksuaali- ja tasa-arvokasvatus varhaiskasvatuksessa sekä eri kouluasteilla
- Lapsen ja nuoren seksuaalinen, sukupuolinen moninaisuus ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- Turvataitokasvatus: ihmissuhteiden turvallisuuden ja turvallisuuden kokemuksen edistäminen, sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy
- Edellä mainittujen sisältöjen huomiointi varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetuksen, lukion opetus-suunnitelmissa, ammatillisten tutkintojen perusteissa ja oppilaitosten tasa-arvosuunnitelmissa

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää hybridiopetuksena Jyväskylässä, joihin on mahdollista osallistua verkon välityksellä. Koulutuksessa on omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä verkko-oppimista.
Toteutus
    Lähiopetuksen toteuttamispaikkakunta:
Jyväskylässä 13.9.2021 ja 4.10.2021, mahdollisuus osallistua etänä.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 30.8.2021 mennessä.
Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Lapsen ja nuoren seksuaali- ja tasa-arvokasvatus -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittaudu koulutukseen