Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus yläkoulussa 3 op, Kajaani

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Opetustoimen ja oppilashuollon henkilöstö on keskeisessä roolissa seksuaaliterveyden, tasa-arvon sekä seksuaalista kehitystä tukevan tiedon, asenteiden ja turvataitojen opettajana. Koulutuksella tuetaan henkilöstön pedagogisen osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta sekä seksuaalikasvatuksen ja tasa-arvosuunnitelmien toteutumista.
Aika
    08.03.2021 - 14.05.2021
Ilmoittautumiset
    12.02.2021 mennessä
Paikka
    Kajaani
Kohderyhmä
    Yläkouluissa toimiva opetus- ja kasvatushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö
Tavoite
    Koulutuksen tavoitteena on yläkoulujen henkilöstön asiantuntijuuden ja pedagogisen osaamisen kehittyminen seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen osalta.
Sisältö
    - Voimavaraistava ja kulttuurisensitiivinen seksuaali- ja tasa-arvokasvatus yläkouluissa
- Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus nuoruusiässä, vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta
- Itsearvostuksen ja kehoitsetunnon vahvistaminen
- Seurustelutaidot
- Turvataitokasvatus

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä verkko-oppimista. Lähipäivät toteutetaan kahdella paikkakunnalla, niin että osallistujat osallistuvat lähipäivään itselleen sopivalla paikkakunnalla. Tämä ilmoittautuminen koskee Kajaanin kontaktipäiviä. Verkko-oppimisalusta on yhteinen molempien paikkakuntien lähiopetukseen osallistujille.
Toteutus
    Lähiopetuksen toteuttamispaikkakunta:
Kajaani 22.3.2021 ja 12.4.2021
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 12.2.2021 mennessä
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Lapsen ja nuoren seksuaali- ja tasa-arvokasvatus -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittaudu koulutukseen