Lapsen hyvää mielenterveyttä tukeva moniammatillinen verkostotyö kunnassamme 2 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Lasten mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa on ajankohtainen haaste. Koulutuksessa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstö saa tietoa lapsen kriisin ja trauman ilmenemis-muodoista lasten mielenterveyden ongelmista ja niiden vaikutuksista oppimiseen. Henkilöstön mielenterveysosaamisen tarve on kasvanut lasten lisääntyneiden mielenterveyden pulmien vuoksi. Kouluissa tarvitaan osaamista lasten mielenterveyden edistämiseen ja tuen tarpeen tunnistamiseen. Esim. kiusaaminen, väkivalta, muu häirintä ja vanhempien ongelmat vaikuttavat epäsuotuisasti lapsen kasvuun, kehitykseen, tuvallisuuteen ja koulunkäyntiin. Lasten mielenterveyden pulmat vaikuttavat oppimistuloksiin
Aika
    15.03.2021 - 31.05.2021
Ilmoittautumiset
    24.02.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetustoimen esimiehet ja henkilöstö
Sisältö
    1. Varhaisen tuen ja korjaavan työn uudet mahdollisuudet
2. Oman paikkakunnan lasten avun ja tuen hoitopolkujen/verkoston/yhteistyömallien selvittäminen
3. Verkosto tukemassa varhaiskasvatushenkilöstön omaa jaksamista
4. Huolen siirtäminen ammattiavun piiriin ja toimiva yhteistyö
5. ”Huoli herää lapsesta” - käsikirjan ja toimintamallin laatiminen omaan toimintaympäristöön sopivaksi

Koulutus toteutetaan kokonaan ohjatusti ja tuetusti verkko-oppimisympäristössä. Koulutus sisältää omaan työyhteisöön liitettävän kehittämistehtävän.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 24.2.2021 mennessä
Koulutukseen otetaan 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Mielenterveysosaamista varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstölle – tasapainoa ja turvallisuutta -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittaudu koulutukseen