Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 2 op, Lappeenrantaavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Lasten mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa on ajankohtainen haaste. Koulutuksessa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstö saa tietoa lapsen kriisin ja trauman ilmenemismuodoista lasten mielenterveyden ongelmista ja niiden vaikutuksista oppimiseen. Henkilöstön mielenterveysosaamisen tarve on kasvanut lasten lisääntyneiden mielenterveyden pulmien vuoksi. Kouluissa tarvitaan osaamista lasten mielenterveyden edistämiseen ja tuen tarpeen tunnistamiseen. Esim. kiusaaminen, väkivalta, muu häirintä ja vanhempien ongelmat vaikuttavat epäsuotuisasti lapsen kasvuun, kehitykseen, tuvallisuuteen ja koulunkäyntiin. Lasten mielenterveyden pulmat vaikuttavat oppimistuloksiin
Aika
    13.09.2021 - 26.11.2021
Ilmoittautumiset
    16.09.2021 mennessä
Paikka
    Lappeenranta
Kohderyhmä
    Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja opetustoimen esimiehet ja henkilöstö
Sisältö
    1. Yhteistyö kodin ja koulun kanssa: toimivat käytännöt ja haasteet. Ylisukupolvisuus.
2. Dialoginen yhteistyö vanhempien/huoltajien kanssa. Yhteistyön yhteiset alueet, rajapinnat, erilliset alueet.
3. Haastavan vanhemman kohtaaminen
4. Teoriaa, tutkittua tietoa ja menetelmien taitotreenit: motivoiva keskustelu, dialogisuus, huolen puheeksi ottaminen
5. Ennaltaehkäisevät palvelut (sote-palvelut, mielenterveystalo)

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, omaan työhön liittyviä oppimis- ja kehittämistehtäviä sekä verkko-oppimista. Etä- ja verkko-oppiminen toteutetaan ohjattuna ja tuettuna lähiopetuksen lisäksi.
Toteutus
    Lähiopetuksen toteuttamispaikkakunta:
Lappeenranta 5.10.2021 ja 9.11.2021
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPH:n määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja
    Pia Piispanen, koulutusvastaava, kotimainen liiketoiminta,
0400 752 844, pia.piispanen@jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Ilmoittaudu koulutukseen 16.9.2021 mennessä
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on osa Mielenterveysosaamista varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstölle – tasapainoa ja turvallisuutta -koulutushanketta. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö.

Ilmoittaudu koulutukseen