Mat2 Funktiot, 3 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.05.2021 - 31.08.2021
Ilmoittautumiset
    26.04.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Kohderyhmä
    Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun korkeakoulualan kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.
Edeltävä osaaminen
    Osaat sieventää polynomi- ja rationaalilausekkeita. Ymmärrät yhtälön käsitteen ja yhtälön yleisiä ratkaisuperiaatteita.
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla laajennat tekniikan alalla tarvittavien matemaattisten työkalujen valikoimaa perehtymällä funktion käsitteeseen ja erityyppisten funktioiden käyttöön tekniikan alan ilmiöiden mallintamisessa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan tietoa ja ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista funktioiden osalta.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson käytyäsi ymmärrät funktion käsitteen, tunnistat funktion tyypin ja ymmärrät erityyppisten funktioiden ominaisuuksia. Osaat hyödyntää yhtälöitä funktioiden tarkastelussa. Osaat käyttää erityyppisiä funktioita yksinkertaisten tekniikan alan ilmiöiden mallintamiseen.
Sisältö
    - Funktion käsite ja merkinnät
- Logaritmifunktio ja -yhtälö
- Eksponenttifunktio?ja -yhtälö
- Trigonometriset funktiot: sinikäyrä
- Funktioiden käyttö mallintamiseen
- Paloittain määritellyt funktiot
- Yhdistetty funktio
- Käänteisfunktio
- Funktion raja-arvo
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu opetusvideoiden, kirjallisen materiaalin ja harjoitustehtävien avulla.
Sisällön jaksotus esitellään opintojakson alettua verkko-oppimisympäristössä.
Webinaarit toukokuussa ja elokuussa.
Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoe 17.8.2021
1. uusinta 7.9.2021
2. uusinta 28.9.2021
Kirjallisuus
    Videot ja kirjallinen materiaali verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Suositeltava kirjallisuus:
- Alestalo, Lehtola, Nieminen, Rantakaulio: Tekninen matematiikka 1
- Henttonen, Oinonen, Uusitalo: Tekniikan matematiikka 1
Hinta
   

Hinta: 45 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TZLM2300-3016. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.
----------------------------------------------------------
The course offers good mathematical competencies for studies in other fields than technology. The course is also offered in the open university of applied sciences.