Lujuusoppi, 6 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    08.03.2021 - 16.05.2021
Ilmoittautumiset
    19.02.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet.
SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta, tasainen liike, tasaisesti muuttuva liike, kohtisuora heittoliike, vino heittoliike, Newtonin lait, kitka sekä statiikan alkeet.
Tavoite
    Opiskelija tuntee lujuustekniikan perusteet ja osaa huomioida lujuustekniset vaatimukset energiateknisissä sovelluksissa.
Sisältö
    Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Kannakointi. Rasitukset. Normaali- ja leikkausvoiman sekä taivutusmomentin synnyttämät jännitykset ja muodonmuutokset.
Toteutus
    Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.
Kirjallisuus
    Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.
Hinta
   

75 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
   

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 18.12.2020-3.1.2021 välisenä aikana.

avoinamk@jamk.fi

Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TERP0700-3002. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.