Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    24.05.2021 - 23.06.2021
Ilmoittautumiset
    30.04.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson käytyäsi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.
Sisältö
    - Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet
- Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ
- Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt
- Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät
- Sosiaalinen raportointi
Hinta
    75 €

Mikäli olet työtön työnhakija, lomautettu tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja
    Teppo Karapalo ja Tuija Ketola
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SZXX2018-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.