Hotel management, 5 cravaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    22.03.2021 - 14.05.2021
Ilmoittautumiset
    28.02.2021 mennessä
Edeltävä osaaminen
    The student understands the concepts related to service operations. The student understands the general concepts and phenomena related to tourism.
Tavoite
    Student understands the structure and earnings logic in the hotel industry both at national and international level. She/he masters the core process of the hotel company. She/he can apply the potential of technology to manage accommodation processes and customerships. Student can design customer oriented accommodation services.
Sisältö
    •business prospects nationally and internationally
•planning and developing the core process in hotels
•mastery of technology in hotel services
•service development in hotels
Toteutus
    Contact lectures
Individual and group assignments
Company visits
Kirjallisuus
    Wood Raoy C.(edit.). 2018. Hotel accommodation management. Abingdo.

Other materials specified by the teacher
Hinta
    75 €
JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi avoimeen amkiin turvasähköpostilla. Ohjeet: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Muu informaatio
    The course code is MZMB0400-3001. Use the code to view the course schedule at lukkarit.peppi.jamk.fi. NOTE! Online courses may not have a schedule.