Kuljetusmuodot, 5 op (verkkototeutus) (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2021 - 30.08.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Logistiikan perustietämys
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus:
Kuljetusmuotojen roolin ymmärtäminen kansainvälisessä toimitusketjussa on logistiikkainsinöörin perusosaamista. Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään kuljetusmuotojen merkityksen osana logistista järjestelmää ja toimitusketjua, huomioiden kestävän kehityksen vaatimukset. Opintojakson käytyäsi hallitset rautatie-, maantie-, lento- ja merikuljetusten toimintaympäristön ja säädösten hyödyntämismahdollisuudet erityisesti palvelun käyttäjän ja kansantalouden näkökulmasta.

Opintojakson osaamiset:
Kuljetusosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön, Tieto ja ymmärrys

Osaamistavoite:
Opit ymmärtämään kuljetusmuotojen välisiä eroja ja teknisiä ratkaisuja, mitkä liittyvät maantie-, rautatie-, lento-, meri- ja yhdistettyihin kuljetuksiin. Sisäistät kuljetusmuotojen roolin osana yritysten logistisia toimintoja ja ymmärrät ratkaisujen vaikutuksia palvelun käyttäjän näkökulmasta.
Sisältö
    Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Kestävän liikenteen reunaehdot, Maantiekuljetukset, Rautatiekuljetukset (sis. yhdistetyt kuljetukset), Merikuljetukset, Lentokuljetukset ja uudet pavelumallit
Toteutus
    -luentoja
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-pienryhmätyöskentelyä
-harjoitustöitä
-oppimistehtäviä.
Kirjallisuus
    Karhunen, J., Pouri R., Santala, J. 2004. Kuljetukset ja varastointi.
Sisula-Tulokas, L. 2007. Kuljetusoikeuden perusteet.
Tavaraliikenneyrittäjä. 2020. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Karhunen, J., Hokkanen, S. 2007. Kansainväliset tavarakuljetukset
Hinta
   

75 €

Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TLLY4500-3005. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.