Kasvituotannon suunnittelu, 6 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2021 - 16.05.2021
Ilmoittautumiset
    31.03.2021 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    peltoviljelyn perusteet
Tavoite
    Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljan ja perunan sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta. Opiskelija osaa laatia viljely- ja viljelykiertosuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmaa apuna käyttäen. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhoeläimiä. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti. Opiskelija tuntee työkoneiden käytön tehontarpeet ja energiankulutuksen.
Sisältö
    kasvien viljely, sadon laatukriteerit ja niiden määrittäminen, viljelysuunnitelma, viljelykierto, konetyö ja -ketjut.
Toteutus
    * AMK-tutkinto: luennot, verkkoluennot, laboratorioharjoitukset ja harjoitustyöt
* Avoin AMK: verkko-opinnot
Kirjallisuus
    Verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat ja ilmoitetut materiaalit.
Kurssilla käytettävä viljelysuunnitteluohjelmisto ei toimi mac-koneilla.
Hinta
   

90 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja
    Opintojakson koodi on LMSK0300-3003. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana.
Muu informaatio
    Kokonaan verkossa tapahtuva opetus on tarkoitettu Avoimen AMK:n opiskelijoille.