Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2 TTV5-ryhmä, 33 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma:1. vuoden kevätlukukauden opinnot. Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 1 suoritettuina. Opinnot sisältävät säännöllistä, viikottaista kontaktiopiskelua lukujärjestyksen mukaisesti (viikko 9 ei opetusta).
Aika
    11.01.2021 - 21.05.2021
Ilmoittautumiset
    29.11.2020 mennessä
Paikka
    Dynamo, Piippukatu 2, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Polkuopinnot 1 suorittaneille.
Sisältö
   

Työelämän englanti 4 op, Mat 2 Funktiot 3 op, Mat 3 Derivaatta ja integraali 3 op, Fys 1 Voima ja liike 3 op, Mat 2 tukiopinnot 1 op, MAt 3 tukiopinnot 1 op, Linuxin käyttö ja hallinta 5 op, Digitaalitekniikka ja laitetekniikka 5 op, Tietokannat 4 op, Projektitoiminta ja käytänteet 4 op. Opintojen sisältö opinto-oppaassa: klikkaa pinkiksi lukuvuosi 1, lukukausi 1K: https://opetussuunnitelmat.peppi.jamk.fi/fi/48/fi/5290/TTV2020SS/year/2020/plan/289/0 1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutus
    Keskeinen opetusmetodi on tekemällä oppiminen. Oikeassa laboratorioympäristössä työskentelyn lisäksi opintoihin kuuluvat luennot, projektiluontoiset oppimistehtävät, ryhmätyöskentely, verkko-opinnot sekä tentit.
Hinta
    330 €
Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).