Esteettömien palveluiden tuottaminen, 5 op, (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opintojakso on osa Esteettömän matkailun koulutuskokonaisuutta.
Aika
    04.03.2021 - 06.05.2021
Ilmoittautumiset
    03.03.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Esteetön matkailu -opintojakson sisällöt.
Tavoite
    Opiskelija osaa soveltaa elämyskolmiomallia esteettömän palvelutuotteen luomisessa ja kehittämisessä. Opiskelija osaa hyödyntää palvelumuotoiluprosessia ja sen eri työkaluja laadukkaan, asiakkaan tarpeita vastaavan palvelutuotteen kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää palvelutuotantoprosessin esteettömiä palveluita tarvitsevan asiakkaan näkökulmasta ja pystyy tuottamaan palveluja erilaiset asiakkaat huomioiden. Opiskelija ymmärtää ohjeistamisen ja viestinnän merkityksen hyvän palvelukokemuksen aikaansaamisessa ja pystyy soveltamaan osaamistaan käytäntöön.
Sisältö
    Palvelumuotoiluprosessi ja siihen liittyvät työkalut
Asiakasymmärryksen hyödyntäminen tuotekehityksessä ja palvelutuotannossa
Palvelutuotantoprosessin vaiheet ja esteettömyys
Elämyskolmiomalli
Ohjeistus ja viestintä palveluntuotannossa
Toteutus
    Opintojakso alkaa 4.3., jolloin osallistujille lähetetään ennakkotehtävä.

Torstai 18.3.2021 klo 16.00-18.00 Aloituswebinaari

Torstai 25.3.2021 klo 16.00-18.00 Webinaari

Tiistai 30.3.2021 klo 16.00-18.00 Webinaari

Torstai 8.4.2021 klo 16.00-18.00 Webinaari

Torstai 15.4.2021 klo 16.00-18.00 Webinaari

6.5.2021 dl oppimistehtäville. Opintojakso päättyy.
Kirjallisuus
    Miettinen, S. (toim.). 2011. Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum (soveltuvin osin)

Muu opettajan osoittama materiaali.
Hinta
    75 €
JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi avoimeen amkiin turvasähköpostilla. Ohjeet: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on MZMH0400-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.