Peltoviljelyn perusteet, 6 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2021 - 31.07.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat rehuviljojen ja -nurmen tuotannosta:
- tuntee maalajien viljeltävyyden
- osaa laatia kalkitussuunnitelman
- osaa laatia viljojen ja nurmen lannoitus- ja kasvinsuojelusuunnitelman
- tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden kasvintuotannossa
- tuntee viljojen kasvuasteet
- tuntee peltojen kuivatuksen ja kastelun merkityksen ja järjestämistavat
- noudattaa turvallisia viljelytyötapoja
- tuntee viljojen ja nurmien työkoneet, niiden toimintaperiaatteet ja säädöt
- osaa valita viljojen ja nurmen eri tuotantomuotoihin ja olosuhteisiin sopivat työkoneet
- tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
Lisäksi opiskelija tunnistaa eri viljelykasvilajeja sekä näiden siemeniä.
Sisältö
    rehuviljat – rehunurmet - maalajit - peltojen kastelu - peltojen kuivatus - peltojen kalkitus - lannoituksen perusteet - kasvisuojelun perusteet – viljan- ja nurmien tuotannon koneet – viljelykasvien ja niiden siementen tunnistus
Toteutus
    * AMK tutkinto: Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, havainto-opetus, etätehtävät.
* Avoin AMK: itsenäinen verkkotyöskentely, ei aikaan sidottuja tapaamisia.
Kirjallisuus
    Peltokasvien tuotanto, Mervi Seppänen (toim), verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat materiaalit.
Hinta
    90 €
Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    Opintojakson koodi on LMSK0200-3003. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
   

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana. avoinamk@jamk.fi

Muu informaatio
    Kokonaan verkossa tapahtuva opetus on tarkoitettu Avoimen AMK:n opiskelijoille.