Maatilan työsuojelu 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2021 - 31.10.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    LMSE0100 Kotieläintilan käytäntö
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää työturvallisuuden merkityksen ja tietää työturvallisuusriskit maatalouden kone-, tuotantoeläin-, ja metsätöiden osalta. Opiskelija tietää työturvallisuustekijät fyysisessä työssä. Opiskelija tietää kemikaalien työturvallisuustekijät. Opiskelija tuntee aineiden käyttöturvallisuustiedotteen ja sen merkityksen. Opiskelija tuntee tärkeimmät kohdat työturvallisuuslaista sekä työsuojelusta palkallisen- sekä talkootyövoiman osalta työnantajan näkökulmasta. Opiskelija tuntee myös työturvallisuussäädökset työntekijän kannalta sekä tietää oikeuden pidättäytyä vaarallisesta työstä. Opiskelija tuntee keskeisimmät suojavälineet. Opiskelija tietää työterveyshuollon palvelut ja työhyvinvoinnin merkityksen.
Sisältö
    - Työpaikan työturvallisuus (työnantaja /työntekijä).
- Perehdytys.
- Tilaaja /toimittaja käsitteet ja vastuut.
- Työturvallisuuslaki.
- Kuormitustekijät, riskienhallinta, koneet, tuotantoeläimet, nostotyöt, putoamisvaara, suljettu ahdas tila, kemikaalit.
- Suojautuminen.
- Työterveyshuolto.
- Työhyvinvointi.
- Työturvallisuuskortti (tutkinto-opiskelijat)
Toteutus
    Harjoitukset ja oppimistehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä.
Toteutuksella käytetään
- verkkovideot
- lukumateriaali oppimisympäristössä
- kirjalliset oppimistehtävät
- verkkokeskustelu
- Verkkotestit
Kirjallisuus
    Maatalousyrittäjän eläkelaitoksen (MELA) verkkosivujen materiaali opintojaksolla ilmoitetuin osin (https://www.mela.fi/).
Työturvallisuuskeskuksen verkkomateriaali opintojaksolla ilmoitetuin osin (https://ttk.fi/).
Työterveyslaitoksen verkkomateriaali opintojaksolla ilmoitetuin osin (https://www.ttl.fi/)
Työturvallisuuteen liittyvät lait ja keskeiset säädökset soveltuvin osin (www.finlex.fi).
Oppimateriaali opintojakson verkko-oppimisympäristössä.
Hinta
   

45 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja
    Suomeksi
Automaattiset verkkotehtävät antava palautteen heti tehtävän suorituksen jälkeen. Kirjallisten töiden palaute annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön opintojakson aikana. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa määrällistä sekä laadullista, kriteeriperusteista.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
   

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana. avoinamk@jamk.fi

Muu informaatio
    Opintojakson koodi on LMSY0100-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.