Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    24.05.2021 - 23.06.2021
Ilmoittautumiset
    09.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Digitaalisuuden myötä kuntoutuksen toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan tulevina vuosina. Tämä muutos haastaa sekä kuntoutuksen ammattilaisten että kuntoutujien osaamisen siitä, miten toimitaan turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja yhteisöissä.

Opintojakson jälkeen osaat määritellä sosiaaliset digitaaliset verkostot asiakastyössä ja oman ammattialasi näkökulmasta sekä hyödyntää digitaalisen verkostotyön ympäristöjä ja työmenetelmiä työssäsi. Opit arvioimaan kuntoutujan taitoja ja tietoja toimia turvallisesti erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja opit ohjaamaan kuntoutujaa turvalliseen toimintaan digitaalisissa palveluissa.
Sisältö
    Opintojaksolla tutustaan keskeisiin kuntoutus- ja sosiaalialan digitaalisiin toimintaympäristöihin ja palveluihin ja näiden muodostamiin verkostoihin. Opintojaksolla perehdytään kybermaailman turvallisuuteen ja opitaan miten tietoturvaan ja kyberturvaan liittyviä asioita tulee huomioida sekä omassa toiminnassa että kuntoutujaa ohjatessa. Digitaalisten palveluiden yhteydessä opitaan myös, miten saavutettavuutta ja käytettävyyttä voidaan arvioida pohdittaessa kuntoutujan tarpeisiin ja käyttökokemuksiin parhaiten soveltuvien ratkaisuiden käyttöönottoa.

Digitaalisissa ympäristöissä toimiviin vertaisalustoihin tutustutaan opintojakson aikana ja tarkastellaan ammattilaisen roolia kuntoutujan ohjaamisessa vertaistyöskentelyyn verkkoympäristössä. Opintojaksolla perehdytään digisyrjäytymiseen ilmiönä sekä tunnistamaan keinoja digisyrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.
Toteutus
    Opintojakso toteutuu verkko-opiskeluna, joka sisältää ryhmän yhteisiä webinaareja, itsenäistä oppimistehtävien työstämistä sekä verkkomateriaaleihin tutustumista.
Opintojakson suoritus muodostuu webinaareihin osallistumisesta, itsenäisten oppimistehtävien tekemisestä sekä vertaisarvioitavan harjoitustyön suorittamisesta.
Hinta
    75 €

Mikäli olet työtön työnhakija, lomautettu tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja
    Tanja Hilli-Harju (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SZXX2022-3003. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulut osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.