Ravitsemus ja liikunta terveyden edistäjänä, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    17.05.2021 - 23.06.2021
Ilmoittautumiset
    09.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa yhteiskunnan tarpeita ja haasteita terveyden edistämiseen ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää elämäntapojen merkityksen erityisesti ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta terveydelle sekä pystyy tunnistamaan niihin liittyviä tekijöitä. Opiskelija osaa asettaa elämäntapojen edistämistä tukevia tavoitteita ravitsemuksen ja liikunnan näkökulmasta. Opiskelija soveltaa tietoa ammatillisesti tai henkilökohtaisesti käytännössä. Opiskelija oppii löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja ja ohjausmenetelmiä elämäntapojen tukemiseksi.
Sisältö
    - elämäntapojen tukemisen periaatteet
- ravitsemuksen ja liikunnan ajankohtaiset suositukset terveyden edistämisessä
- ravitsemukseen ja liikuntaan liittyvät haasteet ja tavoitteiden asettaminen
- tavoitteiden saavuttamista tukevat ravitsemuksen ja liikunnan keinot
- ravitsemusta ja liikuntaa tukevan ohjauksen suunnittelu, toteutus käytännössä, toteutuksen arviointi
Toteutus
    Opintojakso perustuu ensisijaisesti verkkopedagogiikkaan ja opetusmenetelminä ovat itsenäiset ja pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät. Opintojaksolla toteutaan case stydy- oppimistehtävä, jossa pienryhmissä suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan elämäntapaohjausta aidoille asiakkaille todettuihin tarpeisiin perustuen. Lisäksi opintojaksolla hyödynnetään flipped learning-menetelmää aloitus- ja lopetusseminaareissa. Seminaareihin valmistaudutaan etukäteen annettujen ohjeiden perusteella.
Kirjallisuus
    Absetz, P. & Honkonen, N. 2011. Elämäntatapamuutoksen tukeminen tervyedenhuollossa: vaikuttavuus ja keinot. Duodecim 127: 21, s. 2265-2272.

Aro, A., Mutanen, M. & Uusitupa, M. (toim.). 2012. Ravitsemustiede. Duodecim.

Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (toim.). 2011. Terveysliikunta. Duodecim.

UKK-instituutti. Liikkumisen suositukset. www.ukkinstituutti.fi/liikkumisensuositus

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2014. Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset.

Täydentävä kirjallisuus, joka valitaan Case Studyn tehtävää varten.
Hinta
    75 €

Mikäli olet työtön työnhakija, lomautettu tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja
    Maija Jylhä ja Maaret Rutanen
(etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 10 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on SZZZ1511-3007. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.