COVID-19 pandemian kriisiviestintä/COVID-19 Pandemic Risk Communication, 5 op (verkkototeutus, YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.06.2021 - 11.06.2021
Ilmoittautumiset
    23.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Kurssi on tarkoitettu YAMK-tason opiskelijoille.
----------------------------------------------------------
The course is targeted to Master's level students.
Tavoite
    Opintojakson tarkoituksena on oppia analysoimaan terveyskriisien aiheuttamia talousvaikutuksia. Kesällä 2021 tarkastelun kohteena on pandemia COVID-19.


Tavoitteet:
Analysoit koronapandemian aiheuttaman kriisin taloudellisia vaikutuksia ja mahdollisia sopeutustrategioita sekä kansallisella että globaalilla tasolla. Hallitset COVID-19-potilaiden sairaalahoitojen taloudellisen analyysin kansainvälisellä tasolla. Pystyt suunnittelemaan ja toteuttamaan koronapandemian kuormituksen vertailevan analyysin kehittyneiden maiden välillä. Osoitat kykyä vaikuttaa merkittävästi pandemian riskiviestintään.
----------------------------------------------------------
The purpose of this course is to make students familiar with analyzing the clinical and financial burden of health crisis and its risk communication. In summer 2021, the case study is COVID-19 pandemic.


Learning outcomes:
You master analyzing the impacts of corona pandemic crisis and the possible adoption strategies from healthcare and economic perspectives in both national and global levels. You master the financial analysis of COVID-19 patient hospitalizations as well as its clinical burden to different healthcare systems in cross-national level. You are able to plan and implement comparative analysis of the burden of corona pandemic between developed countries. You display the ability of significantly influencing the pandemic risk communication.
Sisältö
    - Koronapandemian taloudellisen kuormituksen analysointi makrotalouden näkökulmasta
- Rahoitusanalyysi COVID-19-potilaiden sairaalahoidosta Institution for Health Metrics and Assessment (IHME) / Washingtonin yliopisto, COVID-19 -projektiotiedoista
- Koronapandemian vertaileva analyysi monikansallisella tasolla käyttämällä IHME, COVID-19 -projektiotietoja
- Analysoidaan optimaalinen määrä koronavirustestejä taloudellisista ja kliinisistä näkökulmista rajat ylittävällä tasolla käyttämällä IHME, COVID-19 -projektiotietoja
- Analysoidaan lääketieteen henkilöstön taloudellisen arvon nousua koronan pandemiasta
- COVID-19-pandemian riskikommunikaatio
----------------------------------------------------------
- Analyzing the economic burden of corona pandemic from macroeconomic perspective
- Financial analysis of COVID-19 patient hospitalization using The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) / University of Washington, COVID-19 Projections data
- Comparative analysis of corona pandemic in cross-national level using IHME, COVID-19 Projections data
- Analyzing the optimum number of coronavirus tests from the economic and clinical perspectives in cross-national level using IHME, COVID-19 Projections data
- Analyzing the rise in economic values of medical staffs due to corona pandemic
- The COVID-19 pandemic risk communication
Toteutus
    Verkko-opiskelu, verkkokeskustelut, erilaiset oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu
----------------------------------------------------------
Online studies, online discussion, different kind of learning assignments, independent studies
Kirjallisuus
    COVID-19 Projections by The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) / University of Washington. Available at: https://covid19.healthdata.org/

COVID-19 publications by The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) / University of Washington. Available at: http://www.healthdata.org/covid/publications

COVID-19 model FAQs by The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) / University of Washington. Available at: http://www.healthdata.org/covid/faqs

COVID-19 press releases by The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) / University of Washington. Available at: http://www.healthdata.org/covid/press-releases

Lisämateriaali:
COVID-19 blog by The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) / University of Washington. Available at: http://www.healthdata.org/covid/blog
Hinta
    Hinta: 75 €
Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja
    Arshia Amiri (etunimi.sukunimi@jamk.fi)

Opintojakso toteutetaan kaksikielisenä suomi-englanti. Suomalaiset opiskelijat voivat suorittaa kurssin suomeksi. Vain keskustelu- ja ryhmätehtävät tulee tehdä englanniksi, ts. opiskelijat voivat kirjoittaa kommenttinsa suomeksi ja lisätä käännökset Google-kääntäjällä englanniksi.

Jos haluat opintorekisteriisi opintojakson englanninkielisellä nimellä, teet kaikki tehtävät englanniksi.
----------------------------------------------------------
Arshia Amiri (firstname.lasname@jamk.fi)

The course is prepared in two languages including English and Finnish. Finnish students can complete the course in Finnish. Only the discussion and group assignments should be submitted in English i.e. students can write their comments in Finnish and add their translations by Google translate in English.

If you want an English titled course in your study record, you complete the course totally in English.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

We take 10 students to Open studies according to enrollment order.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on YS00BJ87-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.
Tarkempia lisätietoja aikataulusta nettisivuilla: https://www.jamk.fi/en/Education/jamk-summer-school/covid-19-pandemic-risk-communication/
HUOM! Nettisivuilla näkyvät ilmoittautuminen ja hintatieto koskee vain ulkomaalaisia opiskelijoita, JAMK partnerkorkeakouluista.
----------------------------------------------------------
The course code is YS00BJ87-3001. Use the code to view the course schedule at lukkarit.peppi.jamk.fi. NOTE! Online courses may not have a schedule.