Muutosjohtaminen, 5 op (Verkkototeutus) avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    24.05.2021 - 31.08.2021
Ilmoittautumiset
    14.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Liiketalouden perusosaaminen
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää muutosjohtamisen merkityksen organisaation tuloksellisessa johtamisessa. Hän kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan organisaation muutoksia käyttäen muutosjohtamisen hallinnan työkaluja, sekä johtamaan jatkuvassa muutoksessa. Opiskelija ymmärtää viestinnän ja tunteiden merkityksen muutosjohtamisessa ja tietää keinoja henkilöstön sitouttamiseksi muutoksiin.
Sisältö
    Muutos työelämän ilmiönä. Organisaatio, työ ja esimiestyö muutoksessa. Muutosvalmius, muutoksen vaiheet, muutosprosessin tuloksellinen hallinta ja käytännön työkalut. Muutoksen johtaminen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Esimies muutosten johtajana ja edistäjänä. Tunteiden huomiointi, sitouttaminen ja muutosviestintä.
Hinta
    Hinta: 75 €
Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on HBH31800-3002. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.