Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    17.05.2021 - 31.07.2021
Ilmoittautumiset
    25.04.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija hallitsee liikunnan ja ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen. Opiskelija tietää suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat tekijät ja osaa soveltaa tietoaan käytännön työssä. Opiskelija osaa arvioida liikunnan ja ravitsemuksen välisiä yhteyksiä yksilötasolla. Opiskelija osaa analysoida kriittisesti ravitsemuksen ja liikunnan trendejä. Opiskelija osaa perusravintoainelaskennan ja osaa soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.
Sisältö
    Suomalaisten ravitsemus, ravinnonkäyttö, suomalaisten kansaterveyden haasteet, liikunta eri-ikäisillä, suomalaisten hyvinvointi, ravitsemuksen ja liikunnan trendit
Hinta
    75€
Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat
sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita
todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet:
www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on MMPR6130-3001. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.