Kyberturvallisuus, 4 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.05.2021 - 15.08.2021
Ilmoittautumiset
    15.04.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Sinä hallitset keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (esim. luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja lainsäädäntö (esim. tietosuoja, suojaustasot). Sinä käsität miten nämä soveltuvat henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa ja organisaation kyberturvallisuudessa.

Sinät tutustut teknisiin menetelmiin, joiden avulla voidaan esimerkiksi suojata järjestelmiä, havaita puutteita ja varmistaa tiedon eheys.

Sinä tunnet tiedonsiirrossa käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen sekä haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien toimintaperiaatteet ja vaikutukset.
Sisältö
    Johdanto kyberturvallisuuteen
- Nykypäivän tilanne ja ilmiöt
- Terminologia

Yhteiskunnallinen kyberturvallisuus
- Lainsäädäntö, standardit, lisenssit
- Informaatioturvallisuus ja vaikuttaminen
- GDPR ja tietosuojaselosteet
- Valtiolliset toimijat (Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi)

Henkilökohtainen kyberturvallisuus
- Medialukutaito ja tiedon luotettavuus
- Riskienhallinta
- Pääsynhallinta ja salasana
- Kryptologia (tarkastussummafunktiot, asymmetrinen ja symmetrinen salaus)
- Haittaohjelmat, uhat ja haavoittuvuudet
- Tiedonsiirronsalaus
- Henkilökohtaisten laitteiden koventaminen
- Oman tiedon luokittelu (yksityinen, julkinen)

Organisaation kyberturvallisuus
- Miten edellä mainitut vaikuttavat julkisten ja yksityisten organisaatioiden kokonaisturvallisuuteen
Toteutus
    - luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Kurssi pidetään verkkototeutuksena. Suorittaminen omaan tahtiin on mahdollista.
Kirjallisuus
    Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.
Hinta
   

Hinta: 60 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TTZC0600-3007. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.