Hankinnan perusteet, 5 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2021 - 31.08.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Haluatko kehittyä ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen selviä säästöjä? Tämän lisäksi lisäarvoa, menestystä ja kannattavuutta? Hankinta-osaaminen on kaikkea tätä!

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset ovat hankintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön, tieto ja ymmärrys aihealueesta sekä viestintä ja tiimityö.

Suoritettuasi tämän opintojakson, ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden (kuten julkisten- ja palveluhankintojen) merkittävimmät erityispiirteet. Sisäistät hankintojen johtamisen pääperiaatteet. Saat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.
Sisältö
    Keskeisiä sisältöalueita ovat
- Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
- Hankintojen johtamisen pääperiaatteet
- Hankintaprosessi
- Hankintojen kehittämisen pääpiirteet
- Eri alojen hankintojen erityispiirteitä
- Hankintojen kehityssuuntia
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti, joka sisältää itseopiskelua (itsenäisiä oppimistehtäviä tai ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä). Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään, jonka mukaan muodostuu kurssin arvosana 1-5.
Kirjallisuus
    Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja:
Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa:
van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)
Hinta
   

75 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TLLY2500-3013. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.