Huolinta, 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2021 - 30.08.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Kyky hakea itsenäisesti tietoa ja tuottaa raportteja
Tavoite
    Oppija osaa hahmottaa huolinnan roolin osana kansainvälisiä toimitusketjuja. Hän ymmärtää huolinnan merkityksen ja vaikutuksen kuljetuksiin, varastointiin ja hankintoihin yrityksissä.
Sisältö
    Keskeisiä sisältöaluieta ovat: Huolinnan rooli osana logistista ketjua kansainvälisessä kaupassa, huolinnan keskeisimmät käsitteet, huolitsijan tehtävät, vastuut ja velvollisuudet, huolintaa koskevat kansainväliset sopimukset, tärkeimmät asiakirjat ja niiden käyttö, huolinnan taloudellinen merkitys, yhteisökauppa ja ulkokauppa, tullausmenettelyt, tilastointi
Toteutus
    Opintojakso sisältää itseopiskelua, verkko-opintoja ja pienryhmä-työskentelyä. Opintojaksolla suoritetaan harjoitustöitä ja oppimistehtäviä.
Oppimisesi arviointi suoritetaan harjoitustöiden ja oppimistehtävien perusteella. Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Kirjallisuus
    Huolinta-alan käsikirja (2010), Suomen huolintaliikkeiden liitto ry, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM 2000)
Hinta
   

45,00

Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TLJM3350-3004. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.