Erityisalojen kuljetukset 5 op (nonstop) (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tavoitteet:
Opiskelija tuntee kuljetustoiminnan erityismääräykset, sopimukset ja toimintatavat siten, että osaa ottaa niiden vaatimukset huomioon kuljetustoimintaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Opiskelija tietää erityisalaan liittyvien säädösten ja lakien keskeiset kohdat sekä osaa tehdä kalustonvalinnan.
Aika
    01.03.2021 - 30.08.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Oppija tuntee maantiekuljetusten yleiset järjestelmät ja toimintatavat sekä niiden hyödyntämisen käyttäjän näkökulmasta.
Sisältö
    • Elintarvikekuljetukset
• Erikoiskuljetukset
• Nostopalvelut
• Vaarallisten aineiden kuljetukset
• Muiden suoritealojen erityispiirteet
Toteutus
    Opetusmenetelmät
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-pienryhmätyöskentelyä
-harjoitustöitä
-oppmistehtäviä.
-Virtuaaliekskursiot
Kirjallisuus
    Luentomateriaalit
ISBN: 978-951-830-485-5 Tavaraliikenneyrittäjä, JAMK
Hinta
   

Hinta: 75 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TLKK3580-3008. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.