Fys1 Voima ja liike, 3 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.05.2021 - 31.07.2021
Ilmoittautumiset
    26.04.2021 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35 Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus

Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

Opintojakson osaamiset

Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi (EA-KW).
Sinulla on kyky ja käytännön taidot suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia, tulkita aineistoa ja tehdä siitä johtopäätöksiä (EA-IG).

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.
Sisältö
    SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.
Toteutus
    Kurssi koostuu perinteisestä luento-opetuksesta, opetusvideoiden katselusta sekä laskuharjoitusten laskemisesta.
Kurssin kaksiosainen loppukoe pidetään viikolla 23
Kirjallisuus
    Kurssilla käytetään opettajan tekemiä videoita sekä pdf-muotoista materiaaleja.

Seuraavat kirjat sisältävät kurssilla käsiteltäviä aiheita:

1.) Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition.
2.) Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition.
3.) Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita.
Hinta
   

Hinta: 45 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TZLF1300-3018. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.