Mat3 Derivaatta ja integraali, 3 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.05.2021 - 31.08.2021
Ilmoittautumiset
    07.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Tunnet raja-arvon käsitteen. Osaat laskea polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisilla funktioilla.
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson hallitset muutosilmiöiden tarkastelussa tarvittavia työkaluja. Muutoksen matemaattinen tarkastelu edellyttää derivaatan ja integraalin käsitteitä. Tällä opintojaksolla opit nämä käsitteet sekä niiden soveltamista.

Opintojakson osaamiset
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi (EA-KW).

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi ymmärrät derivaatan ja integraalin käsitteet. Osaat derivoida ja integroida. Osaat ratkaista soveltavia tehtäviä derivaattaa ja integraalia hyödyntäen.
Sisältö
    Derivaatta ja sen tulkinnat. Derivointisäännöt. Derivaatan soveltaminen optimointitehtävissä sekä muissa derivaattaa hyödyntävissä sovelluksissa kuten virhearvioinnissa. Integraali ja integrointisäännöt sekä integraalin erilaiset sovelluskohteet. Teknisten apuvälineiden käyttö.
Toteutus
    Itsenäinen opiskelu Moodlesta löytyvän kirjallisen materiaalin sekä videomateriaalin avulla. Aikataulutetut harjoitukset kurssin aikana noin kerran viikossa.Loppukoe keskiviikkona 19.8. klo 17- 21
Ensimmäinen uusintakoe keskiviikkona 25.8. klo 17- 21
Toinen uusintakoe maanantaina 30.8. klo 17- 21
Kirjallisuus
    Oppimateriaali löytyy Moodlesta. Tukimateriaalina voi käyttää esimerkiksi Lehtola, Rantakaulio: Tekninen matematiikka 2 -kirjaa.
Hinta
   

Hinta: 45 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja
    Työtila aukeaa toukokuun alussa Moodlessa. Aloituswebinaari (jonka voi katsoa tallenteena), pidetään toukokuun puolessavälissä. Kurssilla on viikoittain palautettavia harjoituksia noin kerran viikossa toukokuun puolenvälin ja heinäkuun lopun välillä. Loppukoe elokuussa.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TZLM3300-3015. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.