Biotalouden perusteet 5 op (verkkototeutus) (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2021 - 31.08.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää biotalouden monialaisen tietoperustan. Hän tuntee biotalousalan osana globaalia maailmantaloutta, sen eri sektoreita ja toimintaympäristöä. Opiskelija tuntee biotalouden kehitystrendejä, tärkeimpiä kansallisia ja kansainvälisiä strategisia linjauksia sekä biotalouden ajureita. Opiskelija tunnistaa oman alansa tuotteisiin tai palveluihin kohdistuvia hallinnollisia, taloudellisia ja tiedollisia ohjauskeinoja sekä
tuntee biotalouden keskeistä lainsäädäntöä ja muita normeja.
Sisältö
    Kansallinen ja kansainväliset biotalousstrategiat
Biotalouden sektorit ja toimintaympäristö
Biotalouden kehitystrendit
Kansainvälinen ja kansallinen biotalouspolitiikka
Kansallinen lainsäädäntö
Toteutus
    -itseopiskelua
-verkko-opintoja
-harjoitustöitä
-oppmistehtäviä.
Hinta
   

Hinta: 75 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TLBX1570-3003. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.