Biotalouden varasto ja terminaalitekniikka 5 op (verkkototeutus) (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2021 - 30.08.2021
Ilmoittautumiset
    31.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Kyky ymmärtää yritystoimintaa ja sen logistisia prosesseja sekä hakea tietoa itsenäisesti ja tuottaa raportteja.
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää biotalouden varasto- ja terminaalitekniikkaa suunnittelun, johtamisen ja turvallisuuden näkökulmasta. Opiskelija tuntee varastointiin liittyvät syyt sekä toiminta- ja ohjausperiaatteet, käytetyt järjestelmät sekä pystyy suunnittelemaan ja kehittämään varaston ja terminaalin toimintaa.
Sisältö
    Varastoinnin syyt ja merkitys, varastoteknologiat ja -järjestelmät, materiaalinkäsittelylaitteet, varastoprosessi, laiteinvestoinnit, kuljettimet, varastoturvallisuus ja varastoinnin mittaaminen.
Toteutus
    -luentoja
-itseopiskelua
-verkko-opintoja
-pienryhmätyöskentelyä
-harjoitustöitä
-oppimistehtäviä.
Kirjallisuus
    Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus:

Chapman, Stephen N. Introduction to Materials Management. Eight edition, global edition. Harlow: Pearson Education Ltd, 2017. Luku 9.

Emmett, Stuart. Excellence in Warehouse Management: How to Minimise Costs and Maximise Value. 2005.

Karhunen, J., Pouri, R. & Santala, J. 2004. Kuljetukset ja varastointi- järjestelmät, kalusto ja periaatteet Helsinki: Suomen Logistiikkayhdistys ry

Richards, Gwynne. Warehouse Management. 2011.

Uusi-Rauva, Erkki. Teollisuustalous. 6. p. [Tampere]: Infacs, 2009. Kappale 8.
Hinta
   

Hinta: 75 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 1.-7.3.2021 välisenä aikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TLBX3570-3004. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.