Statiikka, 4 op (nonstop) avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    14.05.2021 - 30.08.2021
Ilmoittautumiset
    10.05.2021 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometrian soveltaminen, vektoreilla laskeminen, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden sekä juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen. Funktion käsite differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet. SI-yksikköjärjestelmä, yksiköiden muuntaminen, suurelaskenta. Newtonin lait, kitka, statiikan alkeet.
Tavoite
    Rakenteiden kestävyyden arviointi vaatii lujuusopin osaamisen, joka edellyttää kuormitusten selvittämistä. Kuormitusten selvittämisen yhtenä keskeisenä osaamisena on statiikka. Omaat statiikan perusosaamisen ja pystyt yksinkertaisten rakenteiden staattiseen tarkasteluun tasapainoyhtälöiden, rasituslaskujen ja taulukkotapausten avulla. Osaat muodostaa tarkasteltavasta yksinkertaisesta rakenteesta mekaniikan mallin ja ratkaista siinä vaikuttavat rasitukset. Osaat hahmottaa tapaukset, jotka vaativat tarkempaa ja syvällisempää osaamista. Aloitat opiskelun peruskäsitteistä edeten niiden soveltamisessa yhä haastavimpiin statiikan laskuihin.

Tieto ja ymmärrys:
Ymmärrät statiikan periaatteet ja niiden pohjautumisen matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat soveltaa statiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseksi vakiintuneiden laskentamenetelmien avulla.

Monialainen osaaminen:
Ymmärrät staattisen laskennan vaikutuksen rakenteiden suunnitteluun ja sitä kautta niiden vaikutuksen ympäristöön ja talouteen. Kykenet myös keräämään ja tulkitsemaan olennaiset tiedot staattiseen laskentaan.
Sisältö
    Partikkelin ja jäykän kappaleen tasapaino. Avaruusstatiikka, ristikot, palkkirakenteet ja nivelmekanismit. Rasitukset ja rasituskuviot.
Toteutus
    Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta sinulla on tehtäviä, joita lähdet ratkaisemaan. Tehtävien ratkaisuun voit käyttää apuna videoituja esimerkkejä, videoituja teorialuentoja tai keskustelupalstojen avulla opintojakson opettajaa ja kanssaopiskelijoita. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Yhdistelmätoteutuksissa on mahdollisuus laskea tehtäviä yhteisessä tilassa opettajan avustamana. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.
Kirjallisuus
    Luentomateriaali.
Valtanen, E. 2019. Tekniikan taulukkokirja. Jyväskylä: Genesis-Kirjat Oy.
Hinta
   

60 € Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja
    Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta myös kertauksena jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    JAMKin tutkintorakenteeseen tämä opintojakso hyväksytään vain numerollisella arvioinnilla.

Opintojakson koodi on TKKP0400-3008. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.