Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    17.05.2021 - 18.06.2021
Ilmoittautumiset
    02.05.2021 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35
Tavoite
    Tarkoitus
Tämän opintojakson aikana tutustut leikin havainnointimenetelmiin ja lasten oppimisvaikeuksiin. Ymmärrät miten liikunnallisen leikin kautta voit tukea lapsen osallistumista leikkiin.

Tavoitteet
Tiedät leikin merkityksen lapsen kehityksen tukemisessa ja osaat käyttää leikin havainnoinnin, arvioinnin, ohjaamisen ja tukemisen keinoja toiminnallisissa tilanteissa, tunnet lasten oppimisvaikeuksien monimuotoisuuden sekä niiden yhteyden lapsen leikkivalmiuksiin, ymmärrät liikunnallisen leikin mahdollisuudet tukea lapsen leikkiin osallistumista.
Sisältö
    Leikin määrittely, teoriat, kehitysvaiheet ja lajit, leikin ohjaaminen ja tukeminen sekä leikin merkitys. Leikin havainnointimenetelmät. Havaintomotoriikan, kognitiivisten, kielellisten taitojen ja sosiaalisten suhteiden vaikutukset oppimisvaikeuksien taustalla. Liikunnalliset leikit havaintomotoriikan, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen tukena.
Toteutus
    Tällä opintojaksolla opiskelet leikkiin, lasten oppimisvaikeuksiin ja lapsen leikkiä tukeviin keinoihin liittyvää teoriaa kontaktiopetuksessa ja itsenäisesti. Teemme yhdessä lapsen leikkiä tukevia liikunnallisia harjoituksia. Teet itsenäisesti pienryhmätoteutuksena lapsen leikin havainnoinnin käytännön tilanteessa. Kirjallisena tehtävänä teet leikin havainnoinnista raportin. Loppuseminaarissa esittelet havainnointikokemuksesi muulle ryhmälle.

Luennot, käytännön harjoitukset, leikin havainnoinnin suunnittelu, toteutus ja kirjallinen raportointi ja seminaari. Osallistumista kontaktitunneille edellytetään.

HUOM! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta. Opintojakson koodi on SZ00BB86-3003. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

(Kolme ensimmäistä opetuskertaa järjestetään webinaareina ja kaksi jälkimmäistä kontaktiopetuksena siten, että puolet opiskelijoista osallistuu ensimmäiseen kontaktikertaan 27.5. ja puolet opiskelijoista osallistuu jälkimmäiseen kontaktikertaan 31.5.)
Hinta
    75 €

Mikäli olet työtön työnhakija, lomautettu tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/
Lisätietoja
    Maija Jylhä, Timo Hintikka ja Pirjo Hynynen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan mukaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.