Kyberturvallisuus, 4 op (verkkototeutus) (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    03.05.2021 - 15.08.2021
Ilmoittautumiset
    15.04.2021 mennessä
Paikka
    Verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja vaatimukset. Opiskelija tutustuu teknisiin algoritmitmeihin ohjelmoinnissa, joilla taataan tiedon eheys. Opiskelija tuntee yleiset tietoliikenteessä käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen. Opiskelija pystyy analysoimaan hyökkäystyökalujen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija hallitsee turvallisuuden suunnittelun periaatteet ja osaa suunnitella yritykselle sopivat tietoturvakontrollit.
Sisältö
    Opintojakso sisältää yleisesti kyberturvallisuuden ajankohtaiset standardit ja vaatimukset. Opintojaksolla tutustutaan yritystapausten kautta liiketoiminan riippuvuuteen tietotekniikasta ja tietoverkoista. Samalla analysoidaan yritysten liiketoiminnan haavoittuvuutta sähköisen vaikuttamisen kautta. Sähköisiä hyökkäystyökaluihin tutustutaan harjoitustyön kautta.
Toteutus
    - luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Kurssi pidetään verkkototeutuksena. Suorittaminen omaan tahtiin on mahdollista.
Kirjallisuus
    Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!