Korkeakouludiplomi, Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä, 60 opavaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    13.09.2021 - 31.12.2022
Ilmoittautumiset
    15.08.2021 mennessä
Paikka
    Verkossa
Kohderyhmä
    Tämä koulutus sopii henkilölle:
- jonka tavoitteena on edetä kiinteistöpalvelualan suoritustehtävistä suunnittelu- ja esimiestehtäviin
- jolla on tavoittena täydentää muuta mara-alan tutkintoa kiinteistöpalvelualan esimiestehtävien suuntaan
- jolla on tarvetta laajentaa osaamista kiinteistöjohtamisesta
- jolla on korkeakoulututkinto muulta kuin kaupalliselta alalta.
Tavoite
    Opintojen avulla:
- ymmärrät asiakkaiden tarpeet muuttuvassa toimintaympäristössä
- saat eväitä kehittyä kiinteistöpalvelualan esimiehenä tai esimieheksi
- ymmärrät kiinteistöjohtamisen kokonaisuuden ja osaat käyttää asianmukaisia, digitaalisia työkaluja
- ymmärrät elinkaaren hallinnan ja kestävän kehityksen näkökulmat alalla
- osaat arvioida, suunnitella ja kehittää henkilöstön osaamista
- kehität työyhteisöäsi ja omaa osaamistasi
Sisältö
    Kiinteistöjohtaminen muuttuvassa toimitilaympäristössä -korkeakouludiplomikoulutus koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
Palveluiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä, 20 op
- Palvelumuotoiluprosessi, 5 op
- Digitaaliset järjestelmät toiminnan johtamisessa, 5 op
- Palvelumaisemasuunnittelu, 5 op
- Kiinteistökehitys, 5 op

Elinkaaren hallinta ja kestävä kehitys, 15op
- Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta, 5 op
- Kiinteistön ylläpito ja palveluiden hankinnat, 5 op
- Teknisen ylläpidon johtaminen, 5 op

Kiinteistöjohtaminen ja toimialan muutostarpeet, 25 op
- Johtaminen, 5 op
- Muutosjohtaminen, 5 op
- Yritysturvallisuus ja riskien hallinta, 5 op
- Talousohjaus, 5 op
- Kiinteistöinvestoinnit, 5 op
Toteutus
    Opiskelu tapahtuu kokonaan verkko-opintoina. Opiskelua varten tarvitset toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen. Kaikki itsenäinen opiskelu ei toki vaadi koneella oloa. Opintorytmi vaihtelee opintojaksoittain, kaikki opintojaksot eivät ole avoimina järjestelmissä koko opintojen ajan.

Opiskelumuotoja ovat mm.
- verkkoluennot
- verkkotapaamiset yhtäaikaisesti ryhmän kanssa
- itsenäiset kirjalliset tehtävät
- itseopiskeltava kirjallinen materiaali
- oppimispäiväkirja
- verkkokeskustelut joko kirjallisesti tai audiovisuaalisesti
Hinta
    Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Opiskelijapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja
    Koulutuksen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Lehtori Karoliina Väisänen
+358 40 865 6879
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Hakemiseen liittyvät kysymykset:
avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Orientaatiopäivä on 13.9.2021 klo 9-12, jolloin käydään läpi opintokokonaisuus ja sen tarkennettu toteutustapa.

Merkitse siis päivämäärä ylös kalenteriisi! Orientaatio toteutetaan kokonaan verkossa ja linkki tähän tilaisuuteen lähetetään koulutuskokonaisuuteen valituille 3.9.2021 mennessä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Metropolia-ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutukseen on saatu erityisavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Ilmoittaudu koulutukseen