Hotel management, 5 cravaa tulostusnäkymä

Ilmoittautuminen ei ole vielä avautunut. Voit ilmoittautua koulutukseen tältä sivulta 03.08.2021 klo 09:00 alkaen.
Aika
    01.11.2021 - 17.12.2021
Ilmoittautumiset
    03.08.2021 - 17.10.2021
Edeltävä osaaminen
    The student understands the concepts related to service operations. The student understands the general concepts and phenomena related to tourism.
Tavoite
    Student understands the structure and earnings logic in the hotel industry both at national and international level. She/he masters the core process of the hotel company. She/he can apply the potential of technology to manage accommodation processes and customerships. Student can design customer oriented accommodation services.
Sisältö
    •business prospects nationally and internationally
•planning and developing the core process in hotels
•mastery of technology in hotel services
•service development in hotels
Toteutus
    Contact lectures
Individual and group assignments
Company visits and visitors
Kirjallisuus
    Wood Raoy C.(edit.). 2018. Hotel accommodation management. Abingdo.

Other materials specified by the teacher
Hinta
    75€
Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    The course code is MWTE0310-3009. Use the code to view the course schedule at lukkarit.peppi.jamk.fi. NOTE! Online courses may not have a schedule.