ICT-valmiudet, 3 op (verkkototeutus) (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    30.08.2022 - 31.07.2023
Ilmoittautumiset
    31.05.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    -
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus
Kun olet käynyt tämän opintojakson, osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussasi. Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta, tietosuojasta sekä niiden vaikutuksesta opiskeluusi ja työelämään. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia. Osaat osallistua ja luoda verkkokokouksen sekä käyttää ryhmätyövälineitä.

Opintojakson osaamiset
Kv- ja viestintäosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson tavoite
Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.
Sisältö
    Tietotekniikan perusteet -osioissa opiskelet tietotekniikan peruskäsitteistön ja tietokoneen laitteiston. Perehdyt myös tekijänoikeuteen, ergonomiaan ja ICT-alan ympäristövaikutuksiin sekä Teamsiin kommunikaatio- ja ryhmätyövälineenä.
Tekstinkäsittely -osioissa opiskelet keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. JAMKin raportit) käsittelyyn ja opettelet laatimaan asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan. Opintojakson aikana laadit myös raporttimallipohjan, jota voit hyödyntää muiden opintojaksojen kirjallisissa töissä.
Taulukkolaskenta -osioissa opiskelet taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot, yleisimmät funktiot sekä kaavioiden tekemisen ja niiden soveltamisen ohjelmassa.
Esitysgrafiikka -osioissa opiskelet ohjelman käyttämistä monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi. Opiskelet myös esityksen hallinan ja muokkaamisen perustyylin avulla.


Tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä
Toteutus
    Opiskelet opintojakson sisällöt videoaineistoja hyödyntäen. Videoilla kuvataan perustoiminnallisuudet ja niiden käyttö. Videoharjoitusten jälkeen opettelet toimintojen soveltamista pienemmillä viikkotehtävillä, sekä koko opintojakson aihealueita yhdistävillä harjoitustöillä.
Opintojakson kokonaissuoritus tehdään palautettujen tehtävien perusteella kolmessa vaiheessa, jotka vastaavat tenttiä ja uusintatenttejä. Mikäli opintojakson suoritus on kesken ensimmäisen tai toisen arviointivaiheen ajankohtana, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi kolmanteen arviointivaiheeseen saakka.

Opintojakson arviointivaiheet ajoittuvat toteutuksen loppuun. Suunnittele opintojakson aikataulu siten, että ehdit tehdä ne opinto-oikeutesi voimassa ollessa. Huomioi myös mahdolliset tehtävien täydennystarpeet, kaikki tehtävät on oltava hyväksyttyinä arviointia tehdessä.
Kesäkuun alusta opintojakson loppuun saakka ei ole tukea tarjolla.

Opintojakson viimeiset arviointivaiheet (muutoin opintojakso arvioidaan vähintään kerran kuukaudessa):
1. arviointivaihe: 15.8.2023
2. arviointivaihe: 22.8.2023
3. arviointivaihe: 31.8.2023
Opintojakson päättymispäivä 31.7.2023
Kirjallisuus
    Opetusmateriaalina käytetään

ICT-valmiudet. 2022. ICT-valmiudet -opintojakson teoriaosuuden materiaali. https://oppimateriaalit.jamk.fi/ict-valmiudet/

ICT-valmiudet. 2020. ICT-valmiudet -opintojakson ohjevideot. https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=4d526ac3-9c3a-4bc4-9ba1-abd100c0482f
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Opintojakson arviointi toteutetaan jatkuvana arviointina. Saat palautetta oppimistehtävistäsi oppimisympäristössä palautustesi yhteydessä, minkä tarkoituksena on tukea opintojaksolla etenemistä.

Arviointi pohjautuu viikkotehtävien ja harjoitustöiden kriteereihin, jotka käydään läpi opintojakson aloitusinfossa. Opintojakson läpäiseminen vaatii kaikkien tehtävien ja harjoitustöiden hyväksytyn suorituksen.

Opintojakson tehtävät luetaan pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kun kaikki tehtävät on hyväksytysti tehty, voidaan tehdä opintojakson kokonaisarviointi.

Koulutus on tuotettu OsaajaKS-hankeesssa ja osa OsaajaKS-lyhytkoulutustarjontaa kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:
Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.
Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on ZZPP0420-3136. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.

Ilmoittaudu koulutukseen