Kyberturvallisuus, 4 op (verkkototeutus) (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    30.08.2022 - 31.07.2023
Ilmoittautumiset
    31.05.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Linuxin käyttö ja hallinta
Ohjelmoinnin perusteet
Tietoverkot
Tavoite
    Sinä hallitset keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (esim. luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja lainsäädäntö (esim. tietosuoja, suojaustasot). Sinä käsität miten nämä soveltuvat henkilökohtaisessa, yhteiskunnallisessa ja organisaation kyberturvallisuudessa.

Sinät tutustut teknisiin menetelmiin, joiden avulla voidaan esimerkiksi suojata järjestelmiä, havaita puutteita ja varmistaa tiedon eheys.

Sinä tunnet tiedonsiirrossa käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen sekä haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien toimintaperiaatteet ja vaikutukset.
Sisältö
    Johdanto kyberturvallisuuteen
- Nykypäivän tilanne ja ilmiöt
- Terminologia

Yhteiskunnallinen kyberturvallisuus
- Lainsäädäntö, standardit, lisenssit
- Informaatioturvallisuus ja vaikuttaminen
- GDPR ja tietosuojaselosteet
- Valtiolliset toimijat (Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi)

Henkilökohtainen kyberturvallisuus
- Medialukutaito ja tiedon luotettavuus
- Riskienhallinta
- Pääsynhallinta ja salasana
- Kryptologia (tarkastussummafunktiot, asymmetrinen ja symmetrinen salaus)
- Haittaohjelmat, uhat ja haavoittuvuudet
- Tiedonsiirronsalaus
- Henkilökohtaisten laitteiden koventaminen
- Oman tiedon luokittelu (yksityinen, julkinen)

Organisaation kyberturvallisuus
- Miten edellä mainitut vaikuttavat julkisten ja yksityisten organisaatioiden kokonaisturvallisuuteen
Toteutus
    - itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
Täysin itsenäinen verkkototeutus
Kirjallisuus
    Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Koulutus on tuotettu OsaajaKS-hankeesssa ja osa OsaajaKS-lyhytkoulutustarjontaa kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:
Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.
Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TTC1020-3019. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.

Ilmoittaudu koulutukseen