Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (verkkototeutus) (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutukseen

Aika
    30.08.2022 - 31.07.2023
Ilmoittautumiset
    31.05.2023 mennessä
Paikka
    verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Tietokoneen käyttötaidot
Tavoite
    Tunnet ohjelmoinnin perusteet ja peruskäsitteet. Osaat tehdä ohjelmia, jotka käyttävät muuttujia, funktioita, ehto- ja toistorakenteita ja erilaisia tietorakenteita. Osaat käytetyn ohjelmointikielen syntaksin ja keskeisimmät komennot. Osaat käyttää versionhallintaa ja sovelluskehitintä.
Sisältö
    Git-versionhallinta
Sovelluskehittimen peruskäyttö, kääntäminen, debuggaus
Muuttujat, muuttujatyypit, vakiot
Metodit, funktiot, aliohjelmat
Merkkijonot ja niiden käsittely
Taulukot, kokoelmat ml. listat
Tietorakenteet: tietue, luokka, olio
Peräkkäisrakenne, haarautumisrakenne, toistorakenne
Muistin käyttö
Poikkeusten käsittely
Tiedostojen käsittely
Toteutus
    Verkkoluennot, harjoitukset, tehtävät, koe.
Nonstop-toteutus, opiskelija voi edetä omaan tahtiin.
Verkkotentti kurssin lopussa, hyväksyttyä tenttiä ei voi uusia.
Kirjallisuus
    verkkomateriaali
Hinta
   

Hinta: maksuton

Lisätietoja
    Koulutus on tuotettu OsaajaKS-hankeesssa ja osa OsaajaKS-lyhytkoulutustarjontaa kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille.
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:
Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.
Opinnot tulee suorittaa määriteltynä suoritusaikana.
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TTC2030-3037. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.

Ilmoittaudu koulutukseen