Julkiset hankinnat, 5 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.05.2023 - 31.08.2023
Ilmoittautumiset
    27.04.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson tarkoitus:

Julkisten hankintojen arvo Suomessa on vuosittain n. 35 mrd.€, joten niiden yhteiskunnallinen vaikuttuvuus on erittäin merkittävä. Tästä syystä johtuen on tärkeää, että julkiset hankinnat toteutetaan fiksusti, jotta saadaan hankittua juurikin sitä mitä on tarkoituksena. Opintojaksolla luodaan ymmärrys julkisten hankintojen yhteiskunnallisesta merkittävyydestä sekä myös käytännön tarkoituksenmukaisista toteutustavoista.

Opintojakson osaamiset:

- Hankintaosaaminen
- Liiketoimintaosaaminen
- Viestintä ja tiimityö

Opintojakson osaamistavoite:

Opiskelija oivaltaa julkisten hankintojen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja strategisen luonteen. Opiskelija ymmärtävää julkisen sektorin toimintaympäristön asettamat erityispiirteet hankintojen näkökulmasta. Opiskelija tunnistavaa hankintalain asettaman sääntelyn hankintojen toteuttamiselle, erityisesti koskien kilpailutusprosessia. Lisäksi opiskelija oppii kuinka julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä sekä luoda uusia innovaatioita.
Sisältö
    Opintojakson keskeinen sisältö muodostuu seuraavista aihepiireistä:

1. Laki julkisista hankinnoista
2. Julkisten hankintojen strateginen ohjaus
3. Julkisten hankintojen kilpailutus
4. Kestävät julkiset hankinnat
5. Innovatiiviset julkiset hankinnat
Toteutus
    Tämä toteutus on verkkototeutus ja muodostuu itsenäisestä opiskelusta. Opintojakso rakentuu viidestä aihealueesta. Jokaisen aihealueen opiskelu suoritetaan itsenäisesti opiskelemalla opintojaksolla osoitetun materiaalin avulla.
Opintojaksolla ei ole tenttiä.
Kirjallisuus
    Eskola, S., Kiviniemi, E., Krakau, T. & Ruohoniemi, E. (2017). Julkiset hankinnat (3. uud. p.). Helsinki: WSOY
Luentomateriaali, Moodle
Erikseen määritellyt julkiset materiaalit
Hinta
    75 €. Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson koodi on TLHS1570-3014. Katso koodilla opintojakson aikataulu osoitteesta https://lukkarit.peppi.jamk.fi. HUOM! Kokonaan verkossa olevilla opintojaksoilla ei välttämättä ole aikataulutusta.