Englannin tukiopinnot, 5 op (verkkototeutus)

Ilmoittaudu koulutukseen

Huom! Koulutus on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.
Aika
    20.01.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Tarkoitettu opiskelijoille, joiden kielitaito on alempi kuin Eurooppalaisen viitekehyksen B2-taitotaso.
Tavoite
    Opiskelija pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan arkielämän tilanteissa kirjallisesti ja suullisesti englannin perusrakenteet halliten edistäen suoriutumistaan muista tutkintoon kuuluvista englannin opinnoista.
Sisältö
    Vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvät aihepiirit suullisine ja kirjallisine interaktiivisine harjoituksineen sekä perusrakenteiden teoria ja sen soveltaminen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä.
Toteutus
    Verkko-opetus, erilaiset ryhmätyöt, itsenäiset ja ohjatut kirjalliset ja suulliset tehtävät.
Kirjallisuus
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Arviointiasteikko muutettu 1.8.2016 alkaen: Hyväksytty/ Hylätty

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen