Ruoka- ja ravintolapalvelujen päivittäisjohtaminen, 10 op (verkkototeutus)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.10.2019 - 08.03.2020
Ilmoittautumiset
    06.10.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Opintojaksot Marketing, Taloushallinto, Johtaminen ja Operatiivinen johtaminen
Tavoite
    Opiskelija tunnistaa päivittäisjohtamisen osa-alueet ja osaa soveltaa teoriaa eri osa-alueiden kehittämisessä. Opiskelija pystyy kehittämään ja kriittisesti arvioimaan omia vuorovaikutus -ja johtamistaitojaan. Opiskelija tunnistaa yrityksen strategian merkityksen esimiestyössä. Hän osaa määrittää asiakkuuksia teoriaa soveltaen ja toteuttaa itsenäisesti myynti- tai tiedotuskampanjan. Hän osaa soveltaa ruoka- ja ravintolapalvelun seurantajärjestelmiä sekä tunnuslukuja ruoka-ja ravintolapalveluiden liiketoiminnoissa. Opiskelija tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.
Sisältö
    Itsensä ja tiimin johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, luvuilla johtaminen, myynnin johtaminen ja ennakointityö
Toteutus
    Webinaarit
Lukupiirityöskentely
Opetusvideot
Kirjallisuus
    Vepsäläinen, Jukka.2016. Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa. Opetushallitus.
Johtamisen aihealueen mukaan valittu teos
Verkko-opiskelumateriaali
Hinta
    150 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi

Katso opintojakson aikataulu