Espanja 1, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.09.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautumiset
    16.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija aloittaa tutustumisen espanjan kieleen ja espanjankieliseen kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia kieltä helpohkoissa ja tavanomaisimmissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja espanjankielisten maiden välisiä kulttuurieroja.
Sisältö
    Espanjan kielen ja kulttuurin keskeiset peruspiirteet. Aiheina esimerkiksi tervehtiminen, esittely, kielitaito, perhe, kalenteri, kellonajat, harrastukset, ravintolassa käynti ja mielipiteen ilmaisu. Kieliopin oleellisin osa koskee verbien taivutusta preesensissä.
Toteutus
    Kontaktiopetus, pari- ja ryhmäkeskustelut, kirjalliset sekä suulliset tehtävät, kuullunymmärtämistehtävät, etätehtävät.
Kirjallisuus
    Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Tekstit ja sanastot. Tammi.
Mäkinen M., Riiho U. & Torvinen M. 2006 (tai uudempi). ¿Qué tal? 1 Kielioppi ja harjoitukset. Tammi.

Kurssilla opiskellaan oppimateriaalista kappaleet 1-8.
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Vastaava toteutus englanniksi: Spanish 1, ZWCH1110

Katso opintojakson aikataulu